BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Paráznaság és/vagy házasságtörés? Máté 15,19-ben Jesua felsorolja a szívből származó bűnöket, melyben ott szerepel a paráznaság és a házasságtörés. E két fogalmat külön említi. (A magyar fordítás is, a görög és a héber is) A kettő ugyanis nem szinonima szó, mert valóban különböző jelentésbeli tartalma van. Szükséges kibontani ezt még bővebben is, de most csak néhány alapgondolatot tennék hozzá. Házasságtörés: Amikor egy Istentől megszentelt házasság ellen tesz valaki. A házasságon belül valamelyik ember, vagy kintről, a házasságból szándékozik valakit saját érdeke és célja számára kiemelni, kicsalni... Ez bizony nemcsak a testi vágyak kielégitése esetén létezik ! Csak néhány példa: - Ha valaki a lányát, fiát nem engedi el, és ragaszkodik hozzá, akkor a házasság működésének egy darabját, részletét nem engedi működni, mintegy letöri egy teljes egység egy darabját... Akár idő, akár anyagiak, akár saját célra bármiféle jogosulatlan kihasználás esetén. A legtöbb házasságtörő kintről : a szülők....! - Valamennyi bálvány ( keresztények esetében pl. szolgálat, pásztor, mozgalom,gyülekezet, a rajongás, hamis karizmatikusság stb., ) elsőként Istentől von el, majd második hatása a házasságok szétverése. A bálványimádók nem töltik be legtöbbször a házastársi, vagy szülői feladatokat: házasságtörők... Paráznaság : A házasságtörés minden esetben szellemi-leki-testi paráznaság okán jön létre, amikor valaki saját, jobb érdeke miatt elhagyja társát.... "Eladja magát ", és elárulja a másikat... Más esetben azonban a szellemi és lelki paráznaság alkalmatlanná teszi a férfit, vagy nőt, hogy házasságban éljen. Igy egy apáca, szerzetes, vagy "mama kedvence", az "odaadott életű szolgálók" némelyike is parázna ! Mert engedetlen Istennek, miszerint nő,férfi, szülő és segitőtárs legyen. Helyette önhatalmulag választott mást, számára szebbnek , jobbnak tünőt. Azonban a létre nem jött házasság is Isten Tervének, házasságszerző tervének megtörése-összetörése. Amig valaki egy házasságot csorbit, vagy egyes működő részeit nem tölti be , mással helyettesiti, akkor házasságtörő. Aki viszont érdekből társát elhagyja, vagy a házasságát el sem kezdi: HÁZASSÁG ÖSSZETÖRŐJE....PARÁZNASÁGA MIATT Jelenleg e témával kell azért is bővebben foglakoznom, mert: Az elmúlt néhány év alatt 40 (!!!) ember hagyta el közösségünket, akik két fő kivételével nők voltak valamennyien házasságon kivül voltak. Azok miatt, akik e "csapat" számottevő többségét alkotva - sosem voltak házasok, és mindezt hamios, keresztény szavakkal , önmagukat is becsapva magyarázzák.. - papiron egybekeltek, de sosem voltak házasok és "méltó segitőtársak", - azért kell erről beszélni, mert e "csapat" mindenütt jelen van, minden uj jelenségnél azonnal megjelennek, és fertőznek. Egymást segitve további házasságokat rombolnak.. Azért, mert a gyülekezetek elnőiesednek, és a férfiak nem töltik be Isten által adott feladatukat, majhd ezek miatt nem trudják betölteni, hiszen a pátriarchális, Isteni Rend ellen fellépő szellemiségek a matriárchális uralom alá viszi Isten Népét. " Te házasságtörö asszony! férje helyett idegeneket fogad el. "(Ez.16:32) E megitélés Izraelröl beszél, aki Isten helyett más isteneket imád. Mégis az emberi kapcsolatainkra is figyelmezetö, és deffiniálja a paráznaság és házasságtörés közötti lényeges különbséget. De ki lehet az idegen ? Az, aki nem Istentöl elrendelt társsal van közösségben. Amikor egy harmadik megjelenik, közismert eset, hiszen ilyenkor a test és az ember vágyai harcolnak a szellemi, vagyis Isten Akarata ellen. Testi-lelki kisértéssel, vagy éppen csábitással. De van olyan eset, amikor nem jöhet létre, nem funkcionál házasság . Ez nem más, mint a házaság lehetöségének lehetetlenné tevése, összetörése Isten Akaratának. Fizikailag és lelkileg egyaránt elöfordulhat, amikor szülö-gyermek, vagy ember és ember közt lép fel olyan együttélés, közösség, mely gátolja két fél, illetve a Hármas Kötél létrejöttét. A fenti bibliai vers igy megitéli a hamis szolgálatot, a házasságot nem vállaló apácaságot-szerzetességet, mindazt, amibe "szerelmes" valaki.. E hamis kapcsolatok mögött elrejtözve ott vannak a bálványok, ami legtöbbször az ego.... Példaként egy ilyen házaságtörésröl: Egyik ismerösöm ötvenes éveiben jár. Elvált, egyedül élö férfi. A másik szereplö egy huszonéves hölgy, aki nagyon rossz családi helyzetéböl nála albérletet és igy menedéket kapott, megoldást egy tarthatatlan élethelyzetre. Mindketten hivök, igy a kapcsolat bizonyos közösséggé is átalakult. Elvileg nagyon jó történet, praktikus dolgokkal megtüzdelve. A lány háziasszonykodik, a férfi nincs egyedül és szinte kiszolgálják, mindketten adnak egymásnak valamiféle szeretetet is. Miért házasságtörés mégis e helyzet ? Mivel nem átmeneti, és rövid állapot volt, hanem tartóssá vált, ezért: - a férfi egy idö után egyre kevésbé kész arra, hogy Isten szerinti társat kapjon és fogadjon. - a lány hasonló helyzetbe kerül.. Bár vélhetöen nem parázna együttélés, de mégis olyan állapot, amikor se férj, se leendö asszony megközeliteni se tudja öket e kényelmes állapotban... Legkevesebb, hogy késleltetik egymást abban , hogy Isten megáldhassa öket társsal. Amig pedig ez fennáll, Isten Tervének akadályozása : házasságtörés ! ( Marad még egy eset: Ha Isten e korkülönbség ellenére öket egymásnak rendelte, akkor anak bizonysága pillanatában Isten és emberek elött házasságot kell kötniük. A kisértések miatt, és az miatt, hogy az emberek vádló, rágalmazó szavaitól szabadok lehessenek...) Az ilyen és más esetek tisztázása, rendezése miért sürgetöek ? "Ne tévelyegjetek: Se paráznák...se házasságtörök..nem örökölhetik Isten Országát "...(I.Kor. 6:9-10 ) E felszólitás azonban figyelmeztet is mindenkit ! Aki bárki bárkiröl igaztalanul, jogtalanul kimondja e két itéletet: kárhoztató!!! Az pedig Isten helyébe való helyezkedés, és a hamis biró , "király " súlyos itéletével végzödik.... Ezért e példát nem itéletként irtam, de változás, rendezés nélkül a házasságtörés lehetőségeként minden veszély fennállhat. A két szereplö súlyos bűne lehetséges, és szenvedőként ott van (lehet)szintén két ember, aki társára vár, de a találkzások beteljesedésének ilyenfajta bűnök az ellenségei, meggátlói. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!