BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Ima Budapestért - 2008. február A délelőtti órákban a metró állomáson a megszokott tömeg és forgatag. A szerelvényre várakozók közt állva magam is nézem a kivetített videó reklámot. Az egyiken két hat év körüli gyermek beszélget. Az egyik kislány megkérdezi: „Ti szoktatok ebéd előtt imádkozni?” A másik kislány így felel: „Nem, mert anyukám egész jól tud főzni.” A nagy áruházlánc reklámját nézve magam is először elmosolyodom. Aztán ez a mosoly ráfagy az arcomra. 2008, Budapest. Néhány metrómegállóval odébb még vannak, akik elmondják azt az imát, mely étkezés után elhangzik: „Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki jóságában szívesen, szeretettel, és irgalommal táplálja az egész világot! Ő ad kenyeret minden élőlénynek, mert örök a szeretete. Nagy jóságában sohasem szűkölködtünk, továbbra se szűkölködjünk eledelben nagy Neve kedvéért, mert Ő az Isten, aki mindenkit táplál, és ellát, aki mindenkivel jót tesz, gondoskodik táplálékról minden lénynek, amelyet teremtett! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki mindenkit táplál!” Amíg a szerelvény érkezik magam is egy képzeletbeli utazást teszek. Visszafelé csak néhány megállót kell tenni, néhány évet, vagy évtizedet kell visszautazni, és az emlékképek jönnek elő. Családi asztalok, ahol az apa megtörte a kenyeret és hálát adott. Családi vacsorák, ahol a család közösen hálát adott Istennek az eledelért, sőt, az eledelt elkészítő kezeket a gyerekek és olykor a férjek megcsókolták. A mai ember pedig ettől az állomásoktól egyre távolodik. Elfelejtette megköszönni Istennek mindazt, amit Tőle kapott, az eledelt, a családot, az anyát és a feleséget. E reklámban korunk betegsége is benne van. Imádkozni kell, hogy egy anya tudjon főzni és legyen családi asztal. Másik betegség is kitűnik: az Istentől oly távol került ember, aki még az eledelt is a saját teremtményének véli. Merre megyünk tovább?...Előre e modern úton, és egyszer rádöbbenünk, hogy Isten nélkül még eledelünk se lesz. Az ima és a hálaadás nélkül egyszer elfogy a megteremtett eledel. E reklám után rádöbbentem, hogy magam sem imádkozom eleget. Mert ezért a városért, ezért a népért imádkozni kell. Pontosabban könyörögni, hogy mielőtt elérné istentelenségének és hálátlanságának következményei, még időben fogadja el Istent, térjen vissza Hozzá. Imádkozni kell, hogy újra legyenek családok, a nők legyenek anyák, a férjek család papjaként újra hálát tudjanak adni Istennek mindazért, vagyis mindenért, amit Tőle kaptunk. E rövid idő alatt elért a figyelmeztetés. Szükséges, és többet kell imádkozni. Mert a mai ember metrója nagy sebességgel rohan egyre messzebb és távolabb Istentől. Erre gondolva a szerelvény érkezésekor akaratlanul is eszembe jutott az úti imádság. Az az imádság, amit a zsidó ember mintegy 2000 éve imádkozik. Teszi, mert ősei, amikor a Római Birodalom idejében éltek, nagy veszélynek voltak kitéve. A bűnözés és az utakon rá leselkedő vadállatok, rablók halálos veszedelemként akár végleg is megakadályozták, hogy célba érjenek. Ma együtt haladni a kor modern emberével veszélyes vállalkozás. Ma is elhatalmasodott a bűn, és sok a veszély. Ezért mindenért hálát adva minden utunk előtt nem szükségtelen elmondani az úti imádságot: „Legyen az az akaratod, örök Istenünk, őseink Istene, hogy békében indulhassunk útra, békességben vezérelj bennünket, mutass nekünk utat, támogass békességgel, és engedd, hogy békében, életben és örömben érjünk célhoz! Ments meg minket ellenségtől, úton álló rablóktól, vadállatoktól és minden más szerencsétlenségtől, amelyek világunkat veszélyeztetik! Add áldásodat összes teendőinkre, fogadj minket szívesen és jó lélekkel Te és akivel találkozunk, hogy csupa jóban legyen részünk! Hallgasd meg imánkat, hiszen Te vagy, aki meghallgatja az imákat! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki meghallgatja az imádságot!” Ma délben különösen nagy hálaadással ültem az asztalhoz… Ez a kis epizód emlékeztetett arra, hogy milyen jó az én Istenem. Gondoskodó, ajándékozó és áldó Isten. Gondolataimba mégis előbukkant annak a gyermeknek az arca, mely szintén apró társát kérdezte. Vajon fog-e imádkozni valamikor? Vajon fogja-e áldani Istent? Vagy éppen ő lesz az egyik, aki megtapasztalja, hogy Isten türelme véges? Vajon ki állítja meg azt a képzeletbeli sebesen rohanó metrószerelvényt, mely az embereket egyre távolabb viszi Istentől?...E távolság pedig egyre közelebb hozza az embereket a katasztrófáig, akár az éhezésig is. Metró Budapesten. Sületlen reklám, mégis komoly. Hívő Budapesten. Miért nem imádkozol? Mert ha imádkozol, talán lesz, aki nem száll föl és megáll Isten előtt még idejében megköszönni, hálát adni mindenért Istennek. Ez a te imád áldást hozó áldás lehet. Az imádkozásról Hányféle ima van? Igen sokszor tapasztalom, hogy sokéves hívő múlttal rendelkező emberek nem tudnak különbséget tenni az IMA, a FOHÁSZ és KÖNYÖRGÉS közt.Sokszor olyanért imádkoznak, ami legfeljebb fohász lehet, esetleg olyanért könyörögnek, amit imában kellene az Úr elé tenni. A könyörgést pedig megint csak rosszul lehet használni. Úgy látom a zürzavar elöször itt kezdődik, amikor a szellemi elé kerül, vagy helyette működik a leki: emberi vágy és akarat. A héberben a "löhitpalel" szó jelentése: imádkozni. Ennek a gyöke a "palel" szó, melynek jelentése: ítélet A "löhitpalel" pedig a "palel" szó visszaható alakja. Vagyis ha imádkozom, az ítéletet kérem magamra! Az ítélet visszahat:rám! Érdemes ezen elgondolkodni.... Fohász: mondhatnám úgy is, hogy egy sóhaj Isten felé: bárcsak,vajha egybeesne az Ő akaratával az,amit kérek. Könyörgés: amikor Isten helyezi a szívemre,kiért, miért, hogyan imádkozzak. Tudom, hogy mit kell kérnem. Itt már megszűnik a saját érzésem, gondolatom, vágyam. Kicsit rokon a közbenjárással: másokért megy. Sokszor az ÉLETÉÉRT, megtéréséért, újjászületéséért, szabadulásáért, gyógyulásáért,stb. Imádkozás: amikor szintén tudom, mit kell kérnem, mert már biztos vagyok benne, hogy megtörténik/megtörtént a dolog a szellemvilágban, csak azt nem tudom, mikor lesz láthatóvá a látható világban. Mert az idő Isten kezében van. Pl. szolgálatok előtt: tudom,mit hogyan kell tennem, ismerem Isten tökéletes tervét, és kérem, hogy a rendelt időben legyen láthatóvá. A közbenjáró ima Manapság sajnos igen gyakori keresztény körökben, hogy megszervezett közbenjáró alkalmakat tartanak. Kijelölnek egy témát, oda csőditik a népet, és boldog-boldogtalan azért az egy dologért imádkozik-szíve szerint...Hát.... Mi a közbenjárás? Kiért, miért, hogyan kell imádkoznom? -Nem ember szabja meg. Csakis legfelsőbb parancsra történik-Isten szíve szerint. Nem ültetem át a saját vágyaimat, gondolataimat, és nem húzom arra rá, hogy ez Isten akarata. Én magam megszünök létezni. Mint Mózes. Csak nézzük meg, ő hogy könyörgött a népért.... Mózes közbenjárt Izraelért.. Miért tehette? - Népével egy volt.. - Ismerte Isten Tervét és Akaratát Népével, Izraellel... Bár több feltétele is van a közbenjárásnak, e kettőt különösen ki kell emelni! Másik kiemelés, hogy a könyörgés, az ima és a fohász között nemcsak különbséget kell tenni, hanem jól, és Isten Törvénye szerint tehetjük azokat. Igy a zsidóságért csak zsidó járhat közben ma is ! Krisztus Testéért úgyszintén az, aki Krisztus Testének tagja.. Nagy valószinűséggel más népért is csak az járhat közben, aki ahhoz a néphez tartozó.. Amikor külföldi keresztények imádkoznak más országért, vagy éppen Izraelért, azzal és gőgösen , - általában karizmatikus gőggel-, lealacsonyitják az abban az országban lévő Krisztus Testét és benne a messiáshívő, ( vagy "csak" Isten Népéhez tartozó ) zsidókat...! Aki pedig ezt engedi, önmagát tartja "gutaütöttnek", aki nem tud imádkozni..! Önmagát átkozza meg. Az imaharcról Divatossá vált e kifejezés. Ki mehet kiért imaharcba? Mikor, hol és hogyan?.... Krisztus katonái... E kifejezésben minden benne van. Nem egyházak, emberek céljait védő, vagy azokat gyarmatosító céllal végrehajtó lelki keresztények. Isten Országának, a Seregek Urának katonácskái. Így egyértelmű, hogy honnan jő a parancs, és mi a feladat. Egy Király alattvalóiként, Jeshua szabadító erejével, a Messiás Király, KRISZTUS uralmát képviselhetjük, hatalmát terjeszthetjük ki. A katonának pedig mindenben engedelmeskednie kell a Királynak, az Ország Törvényeiben feddhetetlennek kell lennie. Mi nem zsoldosok vagyunk ! Most Széder Este elött is emlékeztet Urunk erre, mikor a rendtartásban feltételként olvashatjuk: " a zsellér és béres ne egyék abból"... Ez az Este is egy győzelemről szól, arról elmesélő emlékezet.Csak a győztesek ülhetnek asztalhoz ünnepelni: a Királyt.... Akik érdekből, haszonból, elégtételből, önmegváltóként harcolnak a Király Nevében, már megkapták a részüket,- lehetnek rélsz-áldásaik. De a végső Gyözelem ünnepéről kivül maradnak. A lelki dolgok-harcok lehetnek hasznosak, de nem adnak teljes győzelmet. Bár segíthetik a Sereg előrehaladását a lelki, vallásos emberek,de mégsem lesznek a gyöztesek közt. Ők legfeljebb partizánok, akik saját akcióikkal megzavarják az ellenséget, de akár Krisztus Seregének, Krisztus Testének is okozhatnak nehézségeket, megzavarhatják Isten "hadműveleti Tervét": Krisztus munkáját. Meg kell értenünk végre, hogy Szellemben folyík minden harc. Ezért akinek nincs prófétai látása, nincs apostoli felhatalmazása: NE harcoljon ! Sokszor több kárt okoz, mint... Mégtöbbször önveszélyes minden partizán akciója az ellenség ellen. Felhatalmazás?- Kiküldés? Érdemes lenne erröl külön beszélni. Inkább egy példa: Sogornöm élve zsido származása adta lehetöségével, sok évvel ezelött aliázott (kivándorolt) Izraelbe. Rossz házassága és a számára akkor nem kedvezö magyar és francia törvények miatt két gyermekével Bécsbe utazott, és onnan szinte disszidált... Elutazása elött egy ma is müködö imahálozat emberei megáldották, és kézrátétellel felhatalmazták-kiküldték: szolgálatra. Feladatul kapta Népének megtéritését-misszionálását. Néhány évvel késöbb vendégül látott Somronban (Szamáriában), és akövekezöket mondotta: Ha a lakásomban kimondod Jézus nevét, kizavarlak onnan.... - Nem igazán értem ma sem, hogy a magukat karizmatikusnak mondo hivök miért nem vették észre, -pedig tudták-, hogy a család az emberi, igy isteni törvényeknek szembeszegülve menekül el ? Vajon Isten egy küldetést bünnel kezd el valaki életében? - E lelkes (és semmiképpen szellemi) kiküldés elött miért nem vette észre a sok imádkozo és a kiküldést "imájával megszentelö", hogy egy megtért, de ujjá nem született embert és két kiskoru gyermekét küldték ki védtelenül. Olyan harcba küldték, ahol ö a judaista ellenség oldlára állva Krisztus-tagado lett ! Harcba küldték?..... De kicsoda? Mert Isten , Jeshua HaMassiah, vagy a Szent Szellem bizonyára nem tette ezt! (A kiküldök ma is hálozatot épitve tovább imádkoznak,és ezek és ilyen vezetések után még ma is proféciák sokaságát teszik közre...) Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!