BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Társkeresés-Társválasztás A társkeresés eredménye, amikor létrejön a házasság, vagyis a lehetőségek közüli választás érvényesül. A mai korban ennek fő szempontjai: - az anyagiak..:"milye van?" - a testiek, melyek szinte kizárólag a szexuális igényekre szoritkoznak. A fiatalok olyan szabadságban élnek, mely során a szülők ráhatása csak annyi, amennyire a család működik. A család intézménye azonban a "szexuális forradalom" bekövetkezte(1968) óta rohamosan omladozik, funkciója csak némely helyen működik már. Ezt megelőzően a társválasztás meghatározója volt, hogy a család hagyománya, a "név", töretlenül öröklődjön és folytatódjék. Igy a szülők ennek szellemében erős, meghatározó döntésekkel bírtak, mely akár a párválasztásban is érvényesült, érvényesítettek. A zsidóságban ez különösen jelen volt, mert így tartották meg a zsidóság egységét, és nem engedtek a testi, vágyaknak, érzelmi rezonanciáknak, melyek a zsidóság beolvadásához vezetett volna. Másrészt a pátriárchális rend több olyan sajátosságot hordoz, mely a család, és a szellemi-lelki és fizikai örökösödés megörzője is. Amikor valaki ezért megvádolni akarja a zsidóságot, szükséges emlékeztetnem: - a magyar népben ismert mondás: "suba subával, guba gubával..", vagyis a szegény a szegénnyel a gazdag a gazdaggal házasodjon.. Bár bölcs dolog, de mégis első kritériumként a vagyon a fő szempont. - hasonló módon a keresztény egyházak is tiltották a más vallásúval való házasságot. - Ez tovább erősödött különböző neoprotestáns gyülekezetekben, ahol a gyülekezet hozta össze a fiatalokat. Tette mindezt, és sok helyütt teszik ezt a fiatalok ellenére is. Ez pedig nem más, mint a gyülekezet egységének hamis védelme, félelem annak sorvadásától. A zsidóság pedig igyekezett Isten Törvényeit megtartani: - ne keveredj más népekkel, vagyis nincs vegyesházasság Aki tudja és ismeri, mitöbb elfogadja Izraelt, és a zsidóság egyedi elhívását, ezzel egyet kell értenie. Azért, meret Isten e Népet más tulajdonságokkal is megáldotta, valamint Isten Izrael Népének és nem egyéneknek adta az elrendelt elhívását. Így avegyesházasságok ezeket szüntetik meg, vagy nehezítik azt. Természetesen a zsidóság is beleesett a fennmaradás emberi próbálkozásaiba. Így a házasságok szervezésében sok helyen az anyagiak, a társadalmi helyzet jelentős szemponttá vált helytelenül. Ebben azonban nem kis része volt a befogadó ország népeinek szellemiségének ráhatása. A társválasztás tehát Isten szerint is két ember felelős döntése. Mégis ismerni kell az ember egyéni elhívását, valamint nemcsak ismerni, hanem elfogadni Isten Tervét azzal a néppel, melyhez való tartozás identításunk alapja is. Ennek ismeretét azonban mégis az elődök adhatják tovább, és a szülők felelőssége erre emlékeztetni. Ez azonban nem uralmi, döntési jog. A társválasztás... Ebben lehet szerepe kívülállóknak is? A kérdésem felvetésének az oka, hogy a magukba zárkózott felekezetek gyermekük védelmében, és leginkább azértz, hogy ne menjen a "világba", azon igyekeznek, hogy a hozzájuk hasonló családok gyermekeit összeboronálják. Számtalan különféle "ista" klánok alakultak így ki, megannyi belterjességgel és annak rossz következményeivel.. Ez a zsidóságnál a "ne legyetek olyanok" törvény alapján, és a be nem olvadás szándéka miatt szintén működik, sőt külön intézmény volt a házasságközvetítők tevékenysége... Ennek a nyomai ma is léteznek. (Mindkét vallásban..) Kitől kérhetünk tehát tanácsot? - házasságban lévőtől? - elválttól? - velünk azonos helyzetben lévőkkel tapasztalat csere által? - időstől,aki tapasztaltabb, vagy fiataltól, akit jobban értünk? Maga ezeknek a kérdéseknek a feltevése is provokatív volt részemről! Egyik kategóriába tartozó ember sem adhat a felsorolt helyzetekben kizárólagosan és jó feleleteket kérdéseinkre. Amikor valaki tanácsot adhat: - ismeri-e Isten Törvényeit? - élete Jeshua HaMassiah uralma alatt van-e? Ezeken felül lehet több, ha valaki bizonyságokkal bír, tapasztalatai vannak jó és rossz irányban egyaránt.. Az élet bármely dolgában ez alapvető kritérium. Amikor a Törvény, Jeshua uralma valóság, felülírja az idősebb, gyakorlottabb, tapasztaltabb ember tanácsait! Mert azok a tanácsok emberiek, testiek, lekiek lehetnek, melyek akár szembe kerülhetnek Isten Törvényével. Nekünk minden helyzetben Isten Akaratát kell tovább adnunk ismeretünk és a Szent Szellem vezetése által! Ilyen esetekben pedig a fiatal adhat tanácsot egy öregnek, fiú a férfinak, lány az anyának stb., stb., Amikor nem így működik a tanácsadás, akkor akár veszélyes is lehet, mert a lelki és testi a szellemi ellen működik. Amikor a külsőre figyelve nem fogadjuk el más tanítását, akkor nemcsak vesztesek lehetünk, hanem tévútakra is térhetünk. Milyen társad ad Isten? Hozzá méltó....segítőtársat. A héber ezt úgy fejezi ki: ellendarab. Kicsit megdöbbentem első olvasatra, hogy a nő a férfi ellendarabja. Aztán megnéztem a szó gyökét és ez a kifejezés jelenti még a tükörképet is. A nő állapota tehát tükrözi férje állapotát, és fordítva is. Hozzá méltó? Igen. Vele egy. A tükörképe... Eljegyzéstől házasságig Az eljegyzés visszavonható (jogi) következmények nélkül, de legtöbbször ez elinditója lehet az u.n. próbaházasságoknak, vagy szexuális szabdságnak , - már ugyis..-, melyek Isten szemében paráznaság. A zsidóságnál az eljegyzés egyben visszavonhatatlan döntés kijelentése, és egybeesik a házasság létrejöttével, mert általában egy idöben történik. Vagyis két ember egymásnak kijelenti kötelességeit, melyeket mások elött szavaival, söt irásával (házassági szerzödés) is magára kötelezönek kijelent és elfogad. Ennek megtörténte után már egyként állnak Isten elá, vagyis huppa (baldachi) alá, mely jelzi, hgy közösen Isten Törvénye és betakarása alatt folytatják életüket. A zsidóság igen reálisan látja, hogy két fiatal az eljegyzés után kivánja egymást, nehezen birnák ki a várakoást, és így elhamarkodottan paráznaságba esnének. Ezért minél előbb a döntést "realizálni" szükséges. A kereszténységben berögződött rossz szokás az, hogy az élet valós problémái közül néhány kényes-kellemetlen dolgot háttérbe szorítunk, és nem beszélünk arról, ami szinte mindennapos, és fontos kérdés. Ilyen a szexualitás is. Ennek oka sokoldalú. A katholikus cölibátus kínjai, az abból adódó tapasztalatok hiányán át sokminden okozta prűdség és annak káros következményeiről könyveket lehetne írni. Olyannyira, hogy a nem hívők közötti szexuálkis kultúra hiányait is le lehetne leplezni hazánkban. Mert innen is származik sok sérülés, seb, megalázás, félelem...... Legyen bátorságunk arról beszélni, ami a köztudatban elfogadott, de Krisztus Testében már bűn. Ugyanakkor szabad a testünkről is nyíltan beszélni, hiszen a hívő élet nem aszkézis, hanem testünk és /jól használt/ működése Isten ajándéka, melyet megáldani akar. Így a szexualitásunkat is, ha Isten szerint élünk vele. A Bibliában is olvasható menyasszonyokról. Krisztus Teste is az. Aki életét Neki átadta, e menyasszonyi döntés örök életre szól. Visszavonhatalan, egyetlen döntés Izrael azonban már feleség, mert már találkozott Istennel, sőt a Vőlegénnyel is... E tény azonban mélyebb kijelentéseket is tartalmaz számunkra....... A házasságkötés A házasságkötés 3 fő dolog bekövetkeztekor jön létre: 1./ Elhagyja..... 2./ Ragaszkodik..... (a szó jelentése u.a.: Jób 38:38, vagy katonai szövetségként Józsué 23.12... Negativ példaként 2.Kir.5:27,...Gerai..) 3./ Lesznek egy testté.... A Biblia erröl négy helyen szól: 1.Mózes 2:24,- Mt. 19,5 - Mk10,- Ef.5:31 Külön kérdés, hogy van-e olyan házasság, ami e három feltétel megléte nélkül Isten által megáldott-e ? Egyáltalán létrejön-e a házasság Isten szerint ? A szülöi házhoz, vagy máshoz való elválaszthatatlan kapcsolodás a házasságot nem engedi épülni, és a házasulandók sem tudják betölteni isten rendjét... A ragaszkodás, mint ötvözet..., vagy az érdekszövetség, még jó akarattal is csak laza kapcsolat és nem házasság ? A lesznek ketten egy testté... Meg kell vizsgálnunk, hogy itt a test valójában a testet és a teljes Lényt jelenti-e itt? Bár a bibliai szövegben bászár - hustest van, mégis az nefes-lélek nélkül nem él..... Mert a testi kapcsolat a lelki és szellemi egység nélkül. akár pusztán az állati ösztön müködése is lehet..: ....Nem házasság. Sokszor hanzik el: "Könnyebb egyedül élni...:" magamban bizom=hitetlenség vagy önimádat (mert a sok csalódás és csöd ellenére nem adtam át Krisztus uralma alá házasságomat is..), csak magamat szeretem (igényeim, terveim vannak mással) , sokan belémmartak-sebeim vannak (elhagytak, megcsaltak, "nem ilyen lovat akartam..")... E felsorolás kevés, és személyenként variálódik, bövül.... Mindezeket azonban nem lehet bevinni egy házasságba, mert ujra ismétlödö háboruk, vereségek.... Csak Krisztus uralma alatt müködik, tisztul és szentelödik meg két ember közös élete. Elsöként azonban az egyéneknek, a két félnek kell az ujjászületés, szabadulás,tisztulás megszentelédés utján járni... ...és még akkor is elöfordulhat, hogy szabad akaratából valaki rosszul, vagy visszalép...de ez már a válás témája.... Elhagyja... Ez az elsö feltétel egy házassághoz, de ez az elsö veszélye a házasság megromlásának is : ha nem történik meg egy idö multával, ha pedig visszaáll, akkor vissza is megy egy másik uralom alá : házasságtörés.... Elhagyja.... Önállóan éli hitben felnött férfi (nö) életét... De inkább a férfiröl kell irni, hiszen az hagyja el apját-anyját . Miért?- hogy épitsen: ujat. Olyan házat-templomot-családot és oltárt, ami Isten rendjében fog müködni. A férfi, mint a család papja müködik és kapcsolata közvetlen kell , hogy legyen a Föpappal,- Jeshua HaMassiah-al. Vagyis kizárt, hogy valaki a családfö és Jeshua közé álljon. A felnött, önálló férfi már nem emberi vezetéssel megy az Ajtóhoz ("Én vagyok az Ajtó...), hanem naponta és óránként, de minden helyzetben : egyedül....a családját felelésen képviselve. Se testi, se szellemi apa nem állhat többé az Ajtó és a felnött férfi közé. Se nem gátolhatja abban , se nem "lökheti be" az Ajtón, tehát nincs hamis közben járás, vagy szellemi-emberi autoritás... Egy ponttól mindenért mindenki egyedül felelös ! E pont a zsidóságnál a bár micva napja, de az ujjászületett krisztusi életében ez személyenként más... E pontot a szellemi apának és gyermeknek éppenugy és egységben kell tudni és ismerni. Nem lehet a felnövekedést siettetni, de nem szabad az önállósodás pillanatát halogatni sem. Se szülönek, se gyermeknek ! A madarak is tudják mikor tud önállóan repülni a fiókájuk...a fiókáknak is bármennyire nem tetszik, egy idö után önállóan tartják fenn magukat és kültenek ujabb fiókákat. E ponttól azonban a szellemi-lelki-fizikai apa nem szünik meg, csak más feladattal bir. E feladatok pedig leginkább a szolgálati ajándékok általi tanácsadások, segitségadás stb.,.... Vagyis nem szünik meg a feladata, hiszen az apa is közben megy elöre, és kora és megtapasztalásai miatt jó, vagy rossz példakép másoknak, akár szellemi gyerekeinek is. De már nem uralmi helyzetben van, és nem felelös gyermekéért. Az ö életének a bizonyságáért felelös, hogy amikor elöl megy, követendö példa lehessen. A gyülekezetet-közösséget pedig családok alkotják. Vagyis egy "új pap" nem egy új gyülekezet alapitója..Ö családalapitó... A gyülekezetben pedig szolgatárs és nem beosztott, vagy alárendelt..De ez már a gyülekezeti élet témájának területe... Házasság -szerelem nélkül? Sokakban felmerül a kérdés: vajon szükséges a szerelem egy házasságkötéshez? Hiszen a szerelem egy lobbanékony, csöpögős, rózsaszín, álomszerű dolog, mely amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan megy....Nem szükséges a szerelem, ami fontos, hogy meglegyen a szeretet, hiszen az úgysem múlik el.... Valóban? Csak egy érzés, egy felhevült lelkiállapot lenne csupán a szerelem? Bizony ledegradáltuk lelki szintre...Több ez annál... A héber ugyanazt a szót használja a szerelemre, mint a szertetre: ahava. Egy olyan állapot- és nem pillanatnyi helyzet!- mely tartós, állandó. Többször előfordul az a kép a Bibliában, ahogy Isten szerelmeseként ábrázolja választott népét, Izraelt. Az Énekek éneke szinte csak erről szól... A világ kiforgatta és elsilányosította e szót. Felületessé tette, érzelgőssé, múlóvá, fellángolóvá. Pedig az igaz szerelem, az "ahavat-nefes" - ami nem más, mint az illető lényének teljes szeretete!- lehet állandó, lehet tartós, lehet Istentől való. Sőt! Csak az lehet...Úgy látom őt, ahogy van, s azt szeretem benne "igaz szerelemmel",aki... Itt nincs semmi lila köd. Teljesen tisztán látom őt....( Isten sem lila ködben látja Izraelt, sem minket....!) A szerelem már pontosan a szeretet mélyebb megélése- nem pedig felszínessé válása. Ha az Örökkévaló szerelmes szeretettel szereti népét, miért ne ajándékozhatna meg bennünket is ezzel?? Ezzel a mély, tiszta szerelmes szeretettel... Talán eljutunk a szeretet olyan fokára, amely már szerelem.... És így szeretni a páromat: nagy ajándék.... Sok esetben a szerelem szó tartalmát összetévesztik a szeretem szóval. Sőt azon belül a szeretet valójában önszeretet legtöbbször. Isten nemcsak társat ad (adhat) embereknek, hanem sok formáját használja ennek megmutatására is. A vonzódás, rezonálás, vágyódás,a "hiányzik", "kiegészít" szavak csak töredékei mindezeknek, de mindenképpen arra mutatnak, sőt, ösztönöznek, hogy valaki valamiért más számunkra, mint más ember. A legtöbb baj ott kezdődik, amikor elsőként a testi, majd leki igényeinkkel vetjük össze más "paramátereit". Ilyenkor jön az az önmagyarázkodás, önbecsapás: "majd megjön mindezekhez a szerelem is...." Ha valaki ezt kimondja, vagy önmaga keres igényeinek megfelelő társat, vagy megelégszik azzal, ami-aki van, és reménykedik, hogy a hiányzó dolgok is pótlásra kerülnek. A lehető legveszélyesebb út a paráznasághoz, váláshoz itt kezdődik! Amikor Isten ad társat, Ő "kész" embernek ad "kész" másik felet. Nem egymást faragjuk, illesztjük, és nem "csiszolódunk"... Aki ujjászületett ember , ő elindul egy tisztulás megszentelődés folyamatában. Ez azonban nem a másik emberhez való csiszolódás, hanem a formálódó ember Isten kezében, akihez , - emberektől függetlenül-, Isten formált és formál társat.. Ennek része, amikor a férfi és női identítás helyreáll. Folytatása, amikor Isten Törvénye, és Jeshua HaMassiah uralma válik élő valósággá az emberben. Nem pedig emberi vágyak, elvárások formálnak megalkuvásokkal, vagy éppen kiterjeszkedő uralmunk által. A társkeresés fontos dolog, de első helyként a legfontosabb: férfiként és nőként megismerni Isten elrendelt Tervét és Törvényeit reánk. Először egyénként, majd házaspárként... Ha pedig nem azt éljük-éltük, Jeshua uralma alatt rendeződnünk kell: hogy Őtőle kapjunk társat és ne mi "vásároljunk be". Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!