BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A fogantatás és születés „Minden anya szülte ember rövid életü, de gondterhelt. Kihajt, mint a virág, mely elhervad, eltünik, mint az árnyék, nincs maradása. Még az ilyet is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe fogsz? Lehet-e tiszta a tisztátalanból ? (ki tudja a tisztátalant tisztává tenni?) Nem lehet! (senki!)" /Jób 14:1-5/ Vajon Jób e kijelentésével tagadja a feltámadást ? A talmud tudósok szerint igen, de a valóság az, hogy e sorok számunkra arra bizonyság, hogy ujjá kell születnünk! Igen kényes kérdéshez jutottunk. Mivel a zsidóság többsége az eredendö bűnt elveti, abban nem hisz. Az arameus forditás vétekről beszél. - Értelmezhető tehát miként Dávid vallja önmagáról: „anyám bűnben fogant engem” ( 51.Zs:7), mely arra utal, hogy Dávid nem várt, elvetett gyermek volt. Mint olvassuk a Szentirásban , ő volt a hét testvére közt a nyolcadik, -elvetett . „Apám és anyám elhagytak, de az Örökkévaló magához fogad engem” , igazolja mindezt a 27. Zsoltár 10. verse is. -Másik értelmezés azonban Rási, Rálbág és Ávráhám ibn Ezra és sok más tudós,kommentátor szerint van eredendö bün! A tisztátalan sperma által a születendö gyermekek is tisztátalanok. Ez nem más, mint az örökletesség, és a generációs átok… A hires Náchmánidesz ezt még tovább böviti azzalhogy az „igaz emberek- caddikok” is vétekben fogannak és vétkeket hordoznak, abban születnek… Eszerint minden ember, még a nagy és igaz emberek is az ádámi , és a szülőktől kapott örökséggel születik, mely következménye a halál. Ezért az ó-ember halála számunkra az élet megszületése, vagyis egy Új Ember szellemi megszületése bennünk, akit már a Messiás (JeshuaHaMassiah) Szelleme vezet, irányit. Isten az Élet Istene, és a férfit a nőben az élet adásának pillanatában szenteli meg... Azonban mégis ismeretes az átöröklés ténye, amit a genetikusok is vizsgálnak. Ezek, az átörökölt , bünös érzelmek és egyebek, melyek nem nöhetnek, nem erösödhetnek meg abban a gyermekben, akit szeretettel fogadtak, és elsö pillanatban Isten Szeretetében és olyan közegben, környezetben nevekedik, ahol Jeshua HaMassiah az Ur... Aki pedig "árva", Isten gondoskodik igérete szerint arról, hogy Atyja legyen. A "jó családba" született gyermek azonban nem szabad az örökségétől. Amint önállósodik, felnő, akkor a lenyomott rossz elkezd kihajtani. Mégis nem szökkenhet szárba, mert a gyermekkorban kapott szülői példamutatás, bizonyság, és Jeshua HaMassiah jelenlétének érzése és továbbiakban annak vágya nem múlik el a kamaszban, ifjuban, majd az önálló felnőttben sem. Ez hamar visszahozhatja immáron a földi család helyett abba a családba, ahol Jeshua HaMassiah a Fej... Ez az Út azonban mindenki számára egyéni döntés, és választás. A megtéréstől az újjászületésig. Bár ilyen családban az apró gyerek sokszor igen korán megtér. De tovább nem örököl, neki is újjá kell születnie... A bálvánnyá lett gyermek Mi az oka annak, ha a gyermek első helyre kerül? Mielőtt felsorolásba kezdenénk, csak néhány alapvető bajról kell emlitést tenni... Vagy az anya, vagy az apa nincs a helyén. Igy egy gyerekleány átvehet a feleség kötelességeiből, melyért az apa hálás, és "imádni" fogja a lányát... Más esetben a férj nem ad biztonságot, és az anya a fiában látja azt a férfit, akire vágyna. Életük felnőtt szakaszában sem lesznek sohasem önállóak és lekileg egészségesek, mert akkor is apát, vagy anyát fognak társ helyett keresni. Mindkét esetben a vágyak kivetitése ez és súlyos önbecsapás. Károssága szintén felsorolhatalan: - a gyerek neveletlen és viselkedése antiszociális, amiért kirekesztik. Igy újra csaka mamához, vagy a papához szalad..,még felnőtt korban is. - a gyerek e hamis tisztében pártoskodni kezd, összefog valamelyik szülővel, és érdekeit hasznát érvényesiti igy. Sajnos, ilyen érdek-ember lesz felnőttként is e "tanulmányai "után.. - A bálványozott gyerek akár szétverheti szülei házasságát..., de mindenképpen a folyamatos békétlenség eszköze. - Mivel a gyerek élvezi urakodó helyzetét, amellette élő testvéárét teszi leginkább tönkre. De ebben a szülő már súlyos bűnt követ el, ha megkülönbözteti őket. - Az ilyen gyerek sosem lesz önálló, legfeljebb vad és célratörően öncélú, és másokat zsaroló, uraló ember. Ezért felelősségünk az ilyen helyzetekben Isten Rendjét, és Törvényét felmutatni, mielőtt e jezabeliből kialakult bűn nem terjed oly mértékben, hogy másokat is megfertőz, vagy sért... Méghozzá elsőként a gyereknek, - hamár szülei nem teszik, és nem akrják tudomásul venni önző báléványozásukat. Tenni kell, vagyis minden eszközt megtalálni arra, hogy szeretettel tanithassuk, nyesegessük : a gyerek jövőjének érdekében! Apák és fiúk Korunkban sürgetövé vált, hogy a férfiak isten szerinti helyükre álljanak. Ebben a házasságokban betöltött helyük és a feleséggel való társviszony után talán legfontosabb a apák és fiaik közötti kapcsolat müködése. A társadalom és a kereszénység (és hazánk zsidóságának nagy részében is..) látható válságának egyik fö oka a helyes, patriarchális rend elvetése és megszünése. Nem véletlen tehát, hogy a Sátán a New Age számtalan eszközét veti be e kapcsolatok megsemmisitésére. Mert az apa és fiu közötti szakadék a jövö generációt viszik az antikrisztusi uralom felé... Mi tehát a helyes, isten szerinti kapcsolat, feladat, felelösség, és kötelesség? A kérdés azért is különösen fontos, mert mindaz, ami a világban zajlik, a gyülekezetekben is egyazon terv és menetrend szerint rombol... A szellemi apák és fiaik közti kapcsolatról is szó van. A patriarchális rend felbomlása.... „Amerikaivá válni”...egyet jelent azzal a követelménnyel, hogy az ember a saját apját mint példaképét, mint pedig a tekintély hordozóját el kell utasítani. Ez olyannyira követendő példa, hogy későbbiekben önmaga várja el, hogy fiai utasítsák el. Az apai tekintély és autoritás így megszűnt. Amikor pedig a civilizáció haladására bízzák magukat az emberek ott minden társadalmi rend,- egészen a családig- széthullik. Ennek kezdete volt, amikor az ember lakó és munkahelye kettévált.. A közösen megtermelt javak helyett az önerőből termelő munkás a munkáltató alá rendelődött, mely okozta a családfő, vagyis az apa családon belüli szerepének elszürkülését. "Add tovább gyermekeidnek..." Ez nem azt jelenti, hogy amit kitalálsz férfiként, azt kéred számon a feleségeden és gyermekeiden. ( Vagy mint gyülekezet vezetőként másokon...) Az apa és fiú viszonyában Isten ismeretének, a Törvénynek,a Szentirásnak (Tanach), és annak folytásának és beteljesedésének, a teljes Igének a toivábbadása, tanítása a fontos feladat. Mondhatnánk:..... a jelen és jövő működésének záloga.. A kábítószerek használatáról, élvezetéről Korunk súlyos problémája a narkománia tömeges megjelenése, annak társadalmi, és az egyénre ismert káros hatása. Mindazok, akik hívő emberek, e jelenség láttán nem hallgathatnak: „…fedd meg embertársadat” ( 3.Mózes 19:17), ha hamis útra tévedt, hogy a helyes irányba visszatérhessen. Kötelességünk tehát megakadályozni a helytelen cselekedeteket, mert ellenkező esetben magunk is a mulasztási bűn részesei leszünk, vagyis szemet hunyni sem lehet felette. Természetesen ez esetben is Isten Törvénye lehet egyetlen alapunk arra! A zsidó vallás három alapon áll: „Három oszlopon áll a világ: A Tórán, Isten szolgálatán és a jótékonyságon” ( Ávot 1:2) Így alapvetően az igazság, a könyörületesség,- irgalmasság-, és a jótékonyság. A zsidó gondolkodás alapja pedig a hit,mely párosul a - Törvénnyel (Tóra), mely az értelemmel és az ismerettel rokonságban, kapcsolatban áll. - A Micvákkal (jócselekedetek), melyek a tennivalók, és betartandó szabályainak hagyománya - Az érzésekkel, érzelmekkel, emóciókkal… A felsorolt alapokat minden rabbi saját módon, és saját helyzetében alkalmazza. Mindhárom alap egy közös parancsra összpontosít: Az élet szentsége minden törvény felett áll, sőt időnként, esetenként egy időre, egy helyzetre más törvényeket hatályon kívül helyezhet… Különösen igaz az három esetben: -gyilkosság -bálványimádás -házasságtörés A törvények teljes skálája két részből áll: -Az ember és Isten viszonya ( micvot sebéjn ádám lámákom) -Ember és ember viszonya ( micvot sebéjn ádám llechavero) Az ember életének alapvető rendje: „azt tenni, ami helyes az ember számára, és jó Isten számára” (Szifré Deut. 12:29) Tekintettel arra, hogy a kábítószerekről külön törvény nem lett megfogalmazva a Tanach-ban (Ószövetség könyvei), így elsőként a három fő bűn és a drogok kapcsolatáról beszélhetünk: Gyilkosság: Valamennyi narkotikum (sőt, az alkohol mértéktelen fogyasztása, a dohányzás is...) közismerten elkezdi romboló hatását az ember sejtjeiben. - Ez a leépülés önmagában már önpusztítás, mely a halál kezdete, a szervezet egyes részeinek végleges pusztulásához vezet. Másokkal szemben is elkövetett bűn, hiszen más emberek hasznára egyre kevésbe válik hasznossá a narkomán egyén. -Ennek fokozódása odáig súlyosbodik, hogy a személy már a társadalom ellátására szorul, és méghozzá saját hibája, bűne okán. Így másoktól veszi el mintegy ellopva a javakat. -A gyilkosság fogalmába beletartozik az is, amikor valaki saját bűne miatt nem képes utódokat a világra hozni. A drogfüggő ember pedig erre az állapotára juthat, hiszen se nemzeni, se a gyermeket kihordani, majd azt ellátni, később felnevelni képtelen. Vagy más esetben a gyermek az előtte megélt példa miatt a hajlamot örökli szüleitől. Bálványimádás: A drogfüggő ember kezdetben önmaga istene, majd rabja, majd elveszti egyéniségét. Az önistenítés, önjutalmazás bálványimádás. Ez esetekben azonban nem az Élet Istene, hanem a halál irányítja a drogost. Minden kábítás, minden az érzések elleni, azt megváltoztató állapot lényege az elmenekülés, az élet és annak megélésének nem vállalása. Házasságtörés: Két eset létezik. A meglévő kettétörése. Ez az előbbiekben említettek miatt hamar bekövetkezik. Amikor egyik fél rabja a drognak, és így életképtelen részben, vagy úton van a halál felé, társa hagyja el. Amikor mindketten rabbá válnak, többé nem beszélhetünk házasságról, legfeljebb két szellemében és lelkében beteg ember testi közelségéről. Fentiek miatt a narkomániát nemcsak el szükséges ítélnünk, hanem kötelességünk a prevenció, valamint a rossz útra tévedt emberek megállítása. A további bűnök, a drog fogyasztás általi állapotban elkövetett már-már kényszeres cselekedetek felsorolása esetenként lehetséges. A társadalom, család terhére élősködő ember, a drog megszerzésére elkövetett bűncselekmények tettei a kriminalisztika minden ágát átölelik. Az egyéniségét, tudatát és öntudatát vesztett ember így elérkezik arra a pontra, amikor emberi kapcsolatai rendezetlenek, megszűnnek, vagy önmaga fordul saját maga, majd más emberek élete ellen. Aki pedig embertársával nem él Isten szerinti módon, az Istennel is szemben áll. Fenti megállapítás minden hasonló szerre, és az embert lelkében gyilkolni tudó cselekedetére kimondott ítélet. A halál uralma néhány évtizede az alkoholizmus súlyosságáig tartott. A későbbi évtizedek viszont az emberiség a szabadságnak vélt szabadosságával egyre közelebb került az önpusztításhoz, és az erőszak terjedésével mások elpusztításához is. Az embertársát nem szerető, tisztelő, és Istent elvető, Neki nem engedelmeskedő, Őt tagadó emberiség pedig a Halál rabjaként, majd áldozataként éli szabadnak vélt, de valójában a halálba vezető életét. A hívő ember tudatában van annak, hogy mindent szabad, de nem minden használ. Tudatában van határainak, ismeri a mértékletességet, mert ismeri ,az embert szerető Istent, aki mindent jó használatra adott számunkra. Életre és nem halálra.. Tilos-e a drogok fogyasztása? Nem tilos, mert szabad a halált is választani az élet helyett. Mégis minden embernek a halál ellen és nem cinkosaként szabad élnie. Mi a tilos? Minden bűn pártolása, a bűnösök segítése bűnük gyakorlásában. Mivel a narkománok mindhárom fő bűnt kimerítik, ezért megmentésükre, jó útra térítésére akár más törvényekbe ütköző eszközöket is lehet alkalmazni. 2007.12.20. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!