BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla-Orbán Eszter:

A nő helye és feladata Amikor az ószövetségi történetekre hívatkozva, vagy Pál, a nőkről szóló kijelentéseit félrermagyarázva a nők nemcsak háttérbe vannak szorítva, hanem el is vannak nyomva, méghozzá sokszor kegyetlen férfi-terrort élnek meg, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Beszéljünk erről és ha kell álljunk Isten elé bűnbánattal ennek eredményeképpen! A nők tisztelete a zsidóságban Néhány idézet álljon itt zsidó bölcsektől, hogyan látták a nőket? -„Mindig is értékelje az ember a feleségét s gyerekeit erején felül.” Ajándékot venni tehát ugy kell, hogy nem szabad mérlegelni az anyagi helyzetünket... (Chulin 84.b ) A Talmud elöirja, hogy a férj személyes ajándékot vegyen feleségének, hogy megörvendeztesse öt. -„Tiszteljétek feleségeteket, hogy meggazdagodjatok” Vagyis : mindig tisztelje és becsülje az ember a feleségét, mivel az áldás az asszony révén jön a házba... -„Hallgasson az ember a feleségére, mind a ház, mind a világ dolgaiban” -„ Ha a feleséged alacsony – hajolj le , és hallgasd meg, mit mond" ( Rává amorita, Bává Mecia, 59,a) Nők a családban A zsidóságnál a nő a Segítség Köve (Even Háézer), aki neveli, oktatja a gyermekeket, és biztosítja a ház melegét, békéjét (Sálom Bajt). Így válik segítőtársává férjének. Nem rabszolga, nem házicseléd -TÁRS. Méghozzá olyan társ, akit férje minden péntek este dícsérettel illet (lásd:derék asszony dicsérete, Péld.-ben). Ha betölti a nő rendeltetését, harmonikus, kiegyensúlyozott családi élet van. Hát ilyen egyszerű lenne az egész? Igen, ilyen egyszerű! Vagy mégsem? Ha figyelmesen elolvassuk a Serény nő dícsérete c. "pénteki írást" a Példabeszédek könyvéből, és annak tartalmát a kornak megfelelően, de változtathatatlanul mintegy átültetjük a mai körülményekre, rádöbbenhetünk, hogy miért rossz sok-sok házasság? Miért nem működik, vagy egy idő után miért fut zátonyra ? / Most arról ne beszéljünk, hogy a férfiak mikor dícsérik (fogadják el ) segítő társukat a nőt?/ Már a reformkortól elkezdődött a nők helyzetének liberalizálása, miáltal ma már a család csak egy közös vállalkozáshoz, üzlethez, vagy turista úthoz hasonlít.... Nem vissza kell mennünk a régi szokásokhoz, hanem vissza kell térünk Isten Tervéhez és Törvényeihez. Ebben is.... Mert Jeshua uralma nélkül csak módszerekről lehet beszélni... De forditsuk meg a kérdést! Miért fárad el egy férfi?..avagy egy nő? Mert nem volt segitőtársa. Már a teremtés is segitőtársról beszél! Aztán hol vannak a felnőni nem akaró gyerekek, akiknek már gyermekkorukban is volna feladatuk a családban ? Ez pedig nemcsak fizikailag gyermekeknek szól, hanem a szellemi gyermekekre is. - Ezért kell sok felesleges dologgal foglakozni a családfőnek..., mely nem az ő feladata lenne. - A másik, amikor a szerepek felcserélödnek, és a nő amikor férfi elhivásban tetszeleg, bizony oly sok kárt tehet, hogy férfi legyen a talpán, aki azt helyrehozza. - Jezabeli nőkről pedig egy legnagyobb részt katholikus országban percenként beszélhetünk, akik a férfiak fölé tolakodnak-kerekednek... /vannak persze férfi Jezabelek is.../ Nők a gyülekezetben Amikor egységről beszélünk, a család, közösség, Krisztus Testének, Isten Népének egységéről szólunk. Ebben különleges helyet kap a nők helyzete, szolgálata és egyáltalán jelenléte a gyülekezetben. - Mit tehet egy nő, és mit nem ? - Milyen szolgálatokat láthat el ? Egyáltalán miben különbözik a férfi és a nő szolgálati ajándéka-elhívása ? Bár mindenképpen egyenrangú, mégis miben más-más?... Néhány helyen uj "elhivásba" álltak a keresztény nök..: Küzdenek azért, hogy a nök helyzete megerösödjön szellemben, azért, hogy a férfiakat a helyükre állithassák.... Itt pedig valami nem stimmel ! Azért sem, mert e "szellemi harcot" olyanok végzik, akik sosem vállalták a házasságot, azt, hogy öket Isten nönek, feleségnek, anyának teremtette. Ugy gondolom, hogy a nök helyreállásának elsö része e konkrét és mindenki elött ismert isteni Akarat helyreállása. Elsöként tehát a szétesett , vagy el sem fogadott házasságokért Isten elé állni. Kérdésem viszont ennél még mélyebb! Vajon nem a nöi-istenség, a nöimádat erösödik szellemben? Mert egy katholikus többségü országban, ahol ujabb nöistenségek szellemei is megjelentek , bizony a Mária és egyéb istenanya kultuszok ujra felélénkültek! Teszik, hogy egy nöi uralmi renddel még jobban kizárják a férfiakat az elrendelt helyükröl és szolgálataikbol. Teszik, hogy az általam csak ÖTYE néven nevezett csoportosulásokban a nök hamisan igazolhassák magányosságukat, engedetlenségüket ? Mert egy nöuralomba szellemileg egészséges ember nem, de egy zsido férfi sohasem megy be..vagyis a gyülekezetekbe nem megy zsido (és az sem aki elfogadja Isten tervét nöre,férfira,családra)...... Pedig a kereszténység a zsidoság nélkül éppolyan élettelen, mint egy gyülekezet férfiak nélkül. Ugy tünik, e harc tipikus esete megint annak, amikor igazság helyett féligazságot cselekednek.... Mert a másikért küzdeni csak szabad ember tud ! Aki megéli szabdságában mindazt, amit Isten adott egy nönek-férfinak. Aki pedig ne szabad az önszeretetétöl, mely miatt egyedül maradt, vagy jezabeli szellemiségétöl, katolikus gyökereitöl..., legfeljebb a karizmatikus varázslás eszköze lehet. Rajongásból, bizonyitásból, tudattalanságból... A nő szolgálata Felmerülhet a kérdés, vajon egy házaspár életében hogyan nyílvánul meg a férfi és nő, a férj és feleség szolgálata egy közösségben, mások felé? Mi a látható feladata egy feleségnek egy szolgálatban a férje mellett? A nő szolgálata egy nagyon csendes, már többször említett "háttérmunka", egy folyamatos szellemi-lelki jelenlét biztosítása, mely a férj szolgálatát segíti. A nő feladata a stabilitás, az, hogy a férje tudja és érezze, hogy felesége mindig mögötte, mellette áll. Együtt kell, hogy dobbanjon vele a szíve, de a látható, megnyílvánuló szolgálatokat mégis a férjnek kell képviselnie. Hiszen ő a család papja, az áldozatbemutatás az ő feladata és egy közösségen belül ő képviseli a családot, közvetíti Isten Törvényét mások irányába is. E kérdésen azért is gondolkoztam el, mert nem egy olyan esetet láttam, ahol a nőnek a férje mellett különböző szabadító, prófétai, stb. szolgálata volt és ezzel egy bizonyos autoritást vett magára, melyet elég nagy nyílvánossággal, látványosan végzett. Valahogy nem éreztem tisztának ezt a képet, kicsit Isten Rendje ellen való, nem illik bele... Hogyan is működik ez? A nönek/feleségnek is lehet külön szolgálata. Azonban a férj (apa/közösség , ha nincs férje ..)betakarásával. A szellemi egységnek és rendnek, sorrendnek élnie kell... Semmi szogálat nem müködhet betakarás nélkül.. A férfié sem Jeshua HaMassiah felügyelete és betakarása nélkül. Hogyan szolgálhat nő a gyülekezetben, közösségben, Krisztus Testében? A pálizmus keresztény farizeusai tiltják, - Pál szavira hivatkozva-, hogy a nők szolgáljanak a gyülekezetekben. A zsidóság sem fogadja el a női rabbik szolgálatát.. Mi a helyes? Szolgáljon, vagy sem egy nő, és ha igen , akkor mit ? Vagy egyenrangú a férfival? A nő helye és feladata a gyülekezetben párhuzamba állítható a családban elfoglalt helyével. Mivel a férfi a család papja, így egy közösségben is a férfi az, aki kiáll a közösség elé, tanít, épít, pásztorol, tehát olyan munkát végez, mely egy mások számára is látható feladat. Ő az, aki elől megy, képviseli a közösséget, stb. A nő nem vállalhat ún. "vezetői" szerepet, hiszen akkor a pap helyébe lépne. Itt is érvényes az a rend, hogy ott van a "háttérben", biztosítja a "hátországot", a stabilitást, segítve ezzel a férfiak szolgálatát- az elrendelt helyén. Ez persze nem csak azt jelenti, hogy a "konyhában a helye", "süssön- főzzön és végezze a gyerekmunkát", hanem szellemben meglegyen az ő saját stabilitása, úgy, hogy tudja, hol és mi a feladata. Le kell vetnünk- mind férfiak mind nők részéről- azt a képet, melyet a pálizmus és a judaizmus tett ránk. A nőt Isten a férfi mellé SEGÍTŐTÁRSKÉNT tette. Ez érvényes a gyülekezetekben is. A kérdés az, hogy hogyan? És ez további számos kérdést vet fel: -hogyan szolgálhat egy hajadon? -hogyan egy elvált vagy özvegy? -és hogyan a férjes asszonyok? Mert Isten rájuk nézve külön-külön egy rendet adott a Messiás Testében.... A családi állapot természetesen behatárolja a nő tevékenységét. A szolgálat mégis más és más gyülekezetben és közösségben! A közösség pedig: család (fizikai, lelki és szellemi közösség) és szellemi család ... - Hajadonként családjának része, és annak elhívásának tevőleges szolgálója. - Feleségként már új család alkotója, vagyis férjének mindenben azonos értékű segítője. Továbbiakban apjának és nevelő szüleinek nem tartozik alárendeltséggel, de szellemi betakarása, "papja "ezentúl férje.. - Elvált és özvegy nő ( valamint árva gyermek sem) továbbiakban sem lehet betakarás és szellemi vezetés nélkül, így a vele egy szellemben lévők közössége (nem a "földi gyülekezet " ! ...) veszi át a család szerepét. De mivel a közösség Feje maga Jeshua HaMassiah, így a közösség által (!) Ő, aki az apát, férjet pótolja: Isten igérete szerint... Mert Isten megigérte, hogy az árvának, özvegynek Ő maga lesz az Atyja... Azonban minden hatalmával Jeshua HaMassiaht kente és ruházta fel . Ez az állapot azonban lehet időleges, hiszen Isten az árvának, elváltnak és özvegynek is ad/adhat társat.., férjet, vagyis családot és benne a család papját. A nö szolgálata tehát nem az apa, vagy férj engedélyével és parancsára működik, vagy áll. Azonban Isten előtt a férfi felelős a feleség szellemi tevékenységéért, valamint gyermekeinek neveléséért, és cselekedeteiért is. Lehet-e apostoli, tanitói, pásztori elhívása egy nőnek? Kezdjük az apostolival, és tekintsünk el minden esetben a rendkvüli esetektöl. (Mikor mondjuk a férfiak hiányoznak és nincsenek helyükön...) Az apostoli szolgálat nem misszio, vagy misszios evangelizálás. Sokan ma ezt összekeverik. Az apostoli: helyreállitás és alapozás. Mondhatnám, hogy igencsak férfimunka a javábol! Lerombolni a régit és ezért a harcokat átélni. Ujat épiteni a régi visszatámadása közben, ahol Isten törvénye, vagyis Krisztus az alap. Mert a hagyomány, a megszokás, vagyis a keresztény és zsido misna, talmudok,gemara, midrások igencsak mélyen gyökereznek... Vagyis egy elgazosodott, kövekkel teli földet kell megtisztitani, hogy azon templom álljon, és egy gyümölcsöket termö föld sok-sok fával... "Házat" (családot,közösséget...) épiteni, vagyis : férfi elhivás ez. A tanítói.... Érdemes lenne e szó valódi tartalmát eredetiben ismerni. A nő/anya az apró gyermekének megmutatja a világot, nevet ad mindennek, és igy jól mondja a magyar , hogy anyanyelv. (Más nyelvekben is...) A nő tehát : NEVEL A zsidó gyermekek azonban már három éves koruktól tanulnak, amikor az anyától kapott szavak tartalmat, értelmet, sőt felelősséget kapnak. A törvény tanítása már ekkor kezdődik, méghozzá első megtanulandó szó : az ámen !. Majd az első értelmes mondat az, mely nemcsak az égész életen át kisér, hanem a halálos ágyon is elhangzik: S`má Jiszrael Adonáj Ehád... A Törvény neve Tóra, másnéven TAN. A Törvényt pedig a család papja, majd a tanuloszobákban (héder) a Tant jól ismerő TANÁR is TANÍTJA a gyermekeknek. A férfi tehát :TANÍT A nevelés és a tanítás tehát egymást kiegészítő, egymásra épülő feladat/szolgálat. A testi és szellemi gyerekeknél egyaránt. Isten elrendelése szerint pedig a férfi és női szerepek nem felcserélhetőek, át nem ruházhatóak, sőt nem is hiányozhatnak, vagyis két szülő feladata a gyermekek eljuttatása a felnőttkorig. A szellemi nagykorúságig is. Azt hiszem a legszebb női szolgálat ma: nevelni a szellemi gyerek férfiakat, hogy Isten tudja őket tanítani, hogy ők betöltve továb adhassák gyermekeiknek végre. Vagyis a családoknak kell helyre állniuk. Ezt pedig a meglévőkben a nőknek kell elkezdeni... " A ti asszonyaitok hallgssanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak... "(1.Kor 14: 34) "Egy tyuk, mely kukorékol.Egy keresztény, aki zsidó szavakat használ. És egy asszony, aki tudományokkal foglakozik.Az nem rendes dolog. E Hihn wos krejhet, a goj was jiddisch redt, ne Jidene wos lernt Tajre, ist nit kein güte Szhajre." (zsidó-jiddisch közmondás) Vajon e két idézet tartalma azonos ? Végül tényleg egy nö ne szóljon a gyülekezetkben manapság ? Nos, ha a pálista hellenista alapgondolatot veszem figyelembe, bizony egyet kéne értenem azzal, hogy a nő üljön be szépen a sarokba, hallgasson és egyáltalán örüljön, hogy ott van.... Ellenben zsidó lévén a zsidó gondolkodásmódot követem, miszerint a patriarchális rend nem egyenlő a családi prizmaépítéssel! A héberben a "hallgatás" egy aktív odafigyelés, mely a hallott dolgok szinte azonalli átültetése gyakorlattá. Vagyis nem azt jelenti, hogy ne beszéljen, hanem azt, hogy figyeljen! És amit nem ért, azt otthon a férjétől, a család papjától kérdezze meg! (lsd: 1Kor.14,35) ....nincs megengedve nekik, hogy szóljanak.... Ez pedig nem azt jelenti, hogy nem taníthat, nem oszthatja meg a bizonyságait, hanem hogy őrizze meg azt a rendet, azt a sorrendiséget, ami a Törvényben van: vagyis hogy a férfi az aki tanít, ő a felelős egy közösségért, stb, a nő pedig mintegy kiegészítője, nem pedig direktora. Pál arra a helyes sorrendiségre szerette volna felhívni a figyelmet, ami megborult ott a korinthusi gyülekezetben, és a nők elkezdtek jezabelkedni ,a férfiak pedig nem voltak a helyükön. Ez esetben bizony kemény, határozott szóra volt szükség, hogy ne szivárogjon be a gyülekezetbe a hellenizmus egyik fellegvárában a hellenista életmód... Másrészről ami még érdekes, hogy ez a tiltás pont a prófétálások közé ékelődik be. Pont arra hívja fel a figyelmet, hogy az asszonyok óvatosan bánjanak a prófétálással, hiszen érzelmi lények lévén beszivároghat a saját vágyuk...Figyelmesztetésként hangozhat, hogy ne nevezze ki magát bárki prófétának, csak azért mert megérzései vannak...Éppen ezért int a hallgatásra, hogy ne kavarják meg a gyülekezeteket, inkább hallgassanak, s ami még nem biztos, nem kristálytiszta azt tartsák magukban. Maradjanak csendben.... Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!