BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

A SZINGLI jelenség A jóléti társadalom következményeként világszerte megjelent az az életforma, amikor 30-és korai 40-es éveikben járó fiatalok nem vállaják a családot, és az azzal járó felelősséget, és vagy egyedül maradnak, vagy csak laza kapcsolatban maradnak az ellenklező neműekkel, de méginkább elzárkóznak a gyermek vállalásától. Ezen felül jellemző a korai válás miatti önálló élet. Férfiak és nők döntenek a "közös egyedül lét "mellett. A kérdésem az, hogy mindez mennyire Isten Törvénye ellenes ? Adhat-e egy keresztény közösség otthont szingli kluboknak, vagy sem?.... A szingli jelenséggel azonos, amikor főleg hölgyek nem az egzisztencia és más dicsőség hajkurászásának esnek áldozatul, hanem a szolgálatot, Istennek minél jobban eleget tevő életmódot, és a hívő élet bármely, -sokszor karizmatikusnak említett- örömeit, sikereit bálványozzák, és Isten elrendelt Terve és elhívása elé helyezik. Nem ritka, hogy ilyen hívők családjukat, társukat felületesen látják el, vagy már csak formálissá váló kapcsolattá rontják le, mert a bálványuk minden főlé kerekedik. A szinglik, és a rajongó keresztények felé szolgálni volna szükséges, hogy minden felett, életükben is valóság és első legyen Isten Törvénye. Lehessen anyák, társak, betöltsék Istentől kapott elhívásukat, mert ha nem töltik be, engedetlenségben járnak, bármennyire rajonganak, szolgálnak.... Egyedülálló szolgálók... Lehet-e egyedül szolgálni, avagy egyedülálló képes-e szolgálni? Nem mindegy e két fogalom, és nem összekeverendő! Lehet egyedül szolgálni! Azonban a Biblia is kevés ilyen esetről számol be. Amikor egy speciális feladatok elvégzésére Isten egy idöre kiemel valakit, nem jelenti mégsem, hogy egyedül lehet. Az apostoli és rófétai szolgálatra elhivottak mögött mindig ott álltak tőlük független (!!!) személyek és gyülekezetek... Igy az egyedül végzett szolgálat is segitőkkel történik, akiknek a szolgálatban teendöjük nincs, de más szolgálatának a feltételeit biztositják. Szellemben , lélekben és anyagilag is egyaránt. Egyedülálló pedig nem tud szolgálni...! Nagyon ritka eset, amikor Isten valakit kiemel, és mindentől, mindenkitöl szabaddá tesz. Ezért nem lehet beszélni ezen esetekről úgy, mint általánosság. Az egyedülálló esetén pedig szükséges megvizsgálni. - miért maradt egyedül ? - egyedüllétével nem törvényszegö-e ? hiszen Isten nem az egyedüllétben tervez az emberekkel,...hiszen szolgálatához és utjaihoz segitötársat adott mellé...... - Lehetséges, hogy a szolgálat egyben a legnagyobb bálványok egyike is az illetö személy életében ? Azt gondolom, mielött bármely egyedülálló személy szolgálatát segitenénk, meg kell vizsgálni az okát annak, hogy egyedülállósága miként következett be, avagy miként maradt társtalan, miszerint törvényszegő is lett. Igy viszont a szolgálata igencsak kérdéses! Az élet rendezése után beszélhetünk csak szolgálatról. Rendezés nélkül pedig olyan szolgálatok indulnak meg, melyek emberi céloknak vannak alárendelve, és emberi-egyházi törvényekkel vannak alátámasztva. Az egyedülálló ember helyzeténél fogva pedig gyenge és félelemmel teli, söt sok kisértéssel támadható. Ezt látván hamarosan érkeznek segitök, akik igazából a maguk fennhatósága alá hajtják öket, miközben testvéri segitségröl prédikálnak. Az egyedülállók felé kell szolgálni, és az engedetlenségük , bünük, bálványimádásuk miatt egyedül maradottak szolgálatát mellöznünk kell. Az egyedül szolgálókat viszont sohasem szabad egyedül hagynunk, de szolgálatukba se részt venni, se beleszólnunk nem lehet! Nem véletlen, hogy a zsidóság nagyon is komolyan veszi azt, hogy egy férfi, aki Istent szolgálja, nem lehet egyedül, társtalanul. Sőt tovább megy, és a nemrég olvasott teremtéstörténetnél nem kevesebbet állít, minthogy a férfi, akinek még nincs felesége, az nem tökéletes, azaz nem teljes, csak fél. A másik fele hiányzik. Az nem alkalmas szolgálatra még. Ennek persze számtalan praktikus oka van (pl. egy egyedülálló férfi nem igazán jó, ha egy egyedülálló nő fele szolgál). De mit jelent ez számunkra? Amíg nincs társunk, természetesen ez nem passzivitást jelent. Ha közösségben élünk, vannak testvéreink, akik szintén a szolgálatukra készülnek, vagy már elől járnak, és végzik azt, mi is kapunk Istentől rész feladatokat, tehát semmiképp nem egyedül végezzük azokat. Ahogy növekszünk, egyre több lehetőség, helyzet adódik, melyben kezd kirajzolódni az a terv, elhívás, melyet Isten készített személyekre szabottan. Nem ácsorogva várjuk, hogy majd egyszer lesz egy nagy-nagy szolgálatom, és addig meghúzom magamat a gyülekezetben, vagy a pásztorom kioszt testhezálló szolgálatot, amit "szolgai" módon végrehajtok. Ahogy Isten szeretete betölti a szívünket egyre jobban, úgy kezdjük észrevenni és felvállalni az általa felkínált lehetőségeket, melyben mások is ott vannak mellettünk, segítőleg. Ha Isten társat is akar adni az elhívásunkhoz, akkor az úton levő, készülődő szolgáinak útját szépen egymáshoz tereli, összekapcsolja. Bizony a szingli jelenség mindenütt megjelenik, már a gyülkezetekben is. Úgy gondolom én is, a gyakoribb probléma az, hogy valaki azért marad társtalanul, mert pl. nem fogadta el önmagát, férfiként-nőként, és aztán inkább belemenekül a szolgálatba. Legyünk őszinték magunkhoz, és Istenhez, és kérjük el tőle, milyen utat rendelt el számunkra, és ne bújjunk szolgálatok mögé. Az egyedülálló szolgálók két részre oszthatóak: ugymint férfiak és nők. Az egyedülálló nők szolgálatáról: Istennek van egy rendje, melynek része a szellemi betakarás. Méghozzá nagyon fontos része ez ! Az Atya-Fiu-Szent Szellem-férfi-nö-gyermek sorrend ma is érvényes. Aki ezt figyelmen kivül hagyja, igen veszélyes helyzetbe kerülhet! Azért, mert egy nö, amikor nem vállalja a házasságot, vagy kilép abból önhatalmulag, akkor betakarás nélkül marad. Ha pedig férjes, és a férj (ujjászületett férj esetén) betakarását nem fogadja el, akkor törvényt szeg, söt házasságtörés indul meg e rend felrugásával. Aki pedig egy férjes asszony betakarását átveszi hivö férjétöl, olyan jogtalanságot követ el, ami már szintén bün, mivel törvényszegövé válik. Akár pásztor, akár gyülekezet, akár bármely ember az, egy házasságtörés elinditójává válik. Betakarás nélkül pedig nincs szolgálat! - A lány betakarása hivö apja... - A feleségé a hivö férj - Az özvegyé és az árváé önmaga Isten, aki adhat számára "szellemi apát" ha gyermek, illetve Krisztus Testének kell átvállania a betakarást (söt a gondoskodást is ) özvegy esetén. Ezek szolgálati feltételek is.... Aki bármely emberért felelös, feléje szolgál, köteles elsöként e rendet tanitani, azt ismerteni azzal, aki rá van bizva. Aki ismeretében van ilyen rendezetlenségnek, annak kötelessége megállitani a szolgálót, és nem szabad elfogadni a betakaratlanságának okan ilyen szolgálók közeledését. Aki pedig mindezek tudatában kiküld, vagy felügyel ilyen embert, az felelössé, részesévé válik annak büneiben. ....és az elvált nők.... Az elvált nő helyzete ugyanaz, mint a megözvegyült nőé. A válás, Isten szerint paráznaság, illetve valamely fél halála által következik be. Más válás nem létezik . Igy a betakarás a közösségé, és a közösség felelös az egyedül maradt nöért... Mindaddig, amig nem kap Istentöl társat, aki egy házasság esetén a betakarás felelösségét is átveszi Istentöl, illetve a közösségtöl. Természetesen ez esetben férfi felé csak rendkivüli esetben és teljes szabadságában szolgálhat. Hasonlóan elvált, magányos férfi sem ajánlatos, hogy nök felé szolgáljon, ha nem szabad pl. a szexualitás és egyéb támadható, kisérthetö területeken. Ilyenkor Isten általában olyan feladatokat engedélyez, ahol személyes és közeli kapcsolat nem szükséges..., mert a közösen megélt örömök akár testi vágyak közös kiéléséhez vezethet. Nőtlen férfiak szolgálata... RÁVVÁK, az a férfi, aki még ne nősült meg. A zsidóság nem nézte jó szemmel őket, és megrótták azokat a talmudtudósokat, akik azért nem nősültek meg, hogy acsaládi élet felelőssége, gondjai ne zavarják őket tanulmányaikban. A gyermekek tanitását sem végezhették. A nőtlen férfi, ráadásul nem ölthet tálitot (imasálat), hiszen nincs saját családja, akiért imádkozhat, akiknek papja. Ház, család, családi asztal, vagyis oltár nélküli pap ő. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!