BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

A szexuális életről Nagyon sokszor hallottam életem során, hogy a zsidó szeretö a legjobb... Ezzel nem értek egyet, mert legfeljebb a zsidó férj, vagy feleség lehet az... De azt gondolom, hogy bárki élhet ezzel is jól, aki ismeri Isten erre vonatkozó és ajándékozó elöirásait. A héberben ha valaki nővel hál akkor nem lefekszik vele, magáévá teszi stb., hanem simes mitató - az ö ágyának szolgálója..... Ha ezt a férfiak-férjek igy ismernék, akkor sokkal jobbak lennének a házasságok... Szolgálni pedig csak uralom alatt lehet.. A nö ezek szerint egy patrirchális rendben mégiscsak ura a férjének? Szó sincs róla..! A nö teste is templom, az egyesülés pedig egy szolgálat, mely akár Isten általi megszenteléssel áldhatik meg: Isten ad egy uj emberi életet..... Ha valaki pedig nem önmagát szereti ebben az aktusban, akkor sokszoros örömet és boldogságot él meg. Amikor két ember nemcsak érzelemben, testileg lesz egy, hanem kiteljesedik egymásban szellemben is.... Szexuális élet házasság előtt Elsöként tisztáznunk kell, hogy meddig tart az ismerkedés, és mi, ami már egyesülés testileg. A testi egyesülés házasságon kivül: paráznaság. A házasságon-kivüliség, a meg nem szentelt kapcsolat pedig Isten szemében :paráznaság. Tehát ujjászületett hivö ember nem élhet élettársi viszonyban, hogy teste ki legyen elégitve, lelke is megnyugodjék, miközben szellemben nincs megáldva a házasság Isten jelenlétével. Ö a házasságban akar jelen lenni...! Isten bünre pedig nem ad pecsétet ! Kivéve, amikor két (!) ember lelki és testi kapcsolata öszinte és tiszta, és megtérésük-ujjászületésük után Isten elé állnak, behivják Öt.. Tehát aki ismeri a bün fogalmát, és aki életét átadta Krisztus uralma alá, az nem élhet meg nem szentelt kapcsolatban olyan szexuális kapcsolatot, amely egyesülés... Amikor valaki (Isten szerinti módon..! ) elválik, vagy elbocsátja feleségét, akkor a teljes elválásig nem köthet házasságot másik emberrel..! Ennek szellemben, lélekben és testileg is meg kell történnie, és a földi biróság pecsétje is kell hozzá...! Elválás alatt lévö személy nem elvált személy ! Amig minden nincs törvényesen lezárva, addig bizony bigámia áll fenn, mely egyértelmüen paráznaság... Az elválás pedig elsöként Isten törvénye szerint kell megtörténni. Ha nem úgy történik, akkor az házasságtörés. Aki pedig házasságtörövel egyesül, az a bünével is közös lesz. Perverzió és paráznaság/szexuális elferdülés A zsidó halacha tiltja a homoszexuális és a leszbikus kapcsolat müködését. Együtt kezeli a bestialitással, a pedofiliával, nekrofiliával, minden elferdüléssel és a prostitucióval együtt itéli meg. Ugyanugy, mint bármiféle szexuális elferdülést. Nem elemzi, hogy az társadalmi, pszichológiai okok idézik elö, és nem keresi okát örökléstanban, és nem értelmezi, mint gyógyithatatlan betegséget... EGYETLEN magyarázattal itél: Minden, ami megkérdöjelezi a Teremtés célját és értelmét, TILOS. Természetesen nem arról beszéll hogy minden érintkezés célja a gyermeknemzés, hanem olyan érintkezés nem lehet, mely kizárja eleve az élet keletkezését és a megtermékenyülést. Vagyis a férfi és nö nemiszerveit csak rendeltetésüknek megfelelöen lehet használni. A Halacha tiltása értelmében ugy gondolom hozzáfüzhetjük: - akinek van lehetösége párkapcsolatban szexuális életet élni, és nem teszi azt, - akinek van lehetösége párkapcsolatban szexuális életet élni, de helyette csak önmagát szereti és önmagát elégiti ki ugyanazon bűnt követi el, mint a fent emlitett elferdült emberek... Olyan paráznaságot, mint pl. a szerzetesek és apácák többsége, akik a Teremtés célja és értelme ellen engedetlenek...(kivéve rendkivül eseteket...) A homoszexualitásról A Törvény, és Isten Rendjének elvetésének korában oly korszakba léptünk, amikor a homoszexualitás már nem betegségként ismert, hanem az ember vélt szabadságának egyik formájaként elfogadott. Szükséges tehát mindazoknak, akik Isten Népéhez tartoznak e témában is, és minden vita nélkül Isten Törvényét minden ember elé tárni. Még akkor is, ha az földi, vallási és egyéb törvényekkel ma már ellentétes. Nem politikai állásfoglalás ez, hanem megvallása Isten Akaratának és Törvényének és hitünknek. Ha valaki valamelyik keresőn e témában kutakodik, megdöbbenten tapasztalhatja, hogy nem ritkák a leszbikus és homoszexuális gyülekezetek, nem ritka a papok és papnők elferdült szexualitása, melyet még nem is titkolnak. Ez az írás egyben megelőzheti a vádlást és átkozást, sőt az antiszemitizmus terjedését is. Mert ismertek homoszexualis és messiáshivő gyülekezetek.. Ismertek a mindennapokban zsidó származású homoszexuálisok régebbről és ma is.. Ezen elferdülések és bűneik miatt a patrirchális rendet megélő, és a családot fokozottan szerető és a családi életet jól , és szép rendben megélő zsidóságnak tulajdonitják néhol a homszexualitást is... Ujra, egyes eltévelyedtek miatt egy Népet próbál a Sátán bemocskolni... Nem kivánom a cölibátus átkait és annak következményeinek elferdült rossz bizonyságait kiteregetni, avagy a "szexuális forradalom"következményeiről tanulmányt irni egész a szodomiáig. Nem célom annak, immáron nagypapa-nagymama, és korú homoszexualitásig jutott egyedeinek leleplezése, vagy azok gyermekeinek értékelése, akik e példát látták otthon.. De meg kell neveznem a bűnt , az erre vonatkozó Törvényt és kegyelemet. Önkielégités-Onán A köztudatban onanizálás néven irodott be, amikor egy férfi szexuális vágyait egyedül elégiti ki. Vajon ennek mi az oka, és szabad-e tenni? Mert Onan esetében nem erröl esik szo ! Ott Onan a szaporodás Istentül elrendelt parancsát szegte meg, mely miatt meghalt. Vagy az önkielégités szintén életellenes? A keresztények között szégyenlösen elhelgatott e téma, miközben a férfiak kora serdülökoruktól kezdve szembesülnek azzal, hogy testük müködik, és ettöl nyugtalanok, szétszórtak, feszültek lesznek,szinte szenvednek. A kamasz gyermekeiket nevelök, pedig általában e kérdésben magukra hagyják fiaikat, szabadon engedik e vágyakat, melynek csak késöbb lesznek következményei. Akár igy, akár ugy, de késöbb a házasságukban olyan következményei lehetnek, melyek Isten által adott müködését, söt az öröm ajándékát is elveheti. Sajnos tapasztaltam már olyant is, amikor az igy kialakult önszeretet és önjutalmazás kizárta a párkapcsolat létrejöttét. Azonban a szenvedö talált erre is kifogást, amikor még ezt, az immár bünné lett önszeretetét elmisztifikálta és egyéni elhivásként magyarázta. Miközben.., de ez az ö titka marad közel a negyvenedik évéhez.... Attól, hogy az egyház ezt sulyos bünnek tartotta, és fenyegetéssel riogatta, vagy tette tönkre a serdülök gondolatait, nekünk öszintén kell szembenézni e kérdéssel,és megismerni Isten válaszát...gyermekeink, vagy mások miatt.... Mint a paráznaságnak úgy az önkielégítésnek is van szellemi és lelki változata! Amikor valaki nem tud egy lenni egy közösséggel.. Amikor valaki "antiszociális" módon senkivel sem tud együtt szolgálni.. Amikot valaki egy szolgálatban nem tud osztozni jóban-rosszban.. Amikor valaki önmaga örömére épít "közösséget", mely valójában uralom mások felett, a másik kizárásával... ...De e sor nagyon hosszadalmas.. Mivel az önkielégítés lényegében az önzés magasfokú változata, ezért az önző gondolkodás, önző szolgálat azonos az önkielégitéssel.. Mögötte rendezetlen elvetettség, kisebbrendűség, és valamely szinten identitás zavar áll... Pl.: zsidó keresztény identitás skrizoféniája Rendezetlen családi állapot, vagy egyéb rejtett bűn... Ezért minden alkalmunkon szinte elsőként az "új énekek" körkérdése hangzik el: Szeretnénk együtt örülni, és szeretnénk megosztani egymással, ami közös szolgálat, vagy bizonyság jutalma: Isten által... Lehet önkielégítés házasságban éppúgy, mint az önszeretet odáig növekedik, hogy valaki egyedül akar maradni. Amikor valaki Amáleket, a testi vágyait nem tudja legyőzni, vagyis nem szabad attól , és nem fogadja el Isten rendjét - becsapja önmagát és mindenkit, valamiféle szellemi-lelki önkielégítésbe menekül (apácaság- hamis karizmatikus rajongás stb.,) - kettős életet él... - homoszexuális lesz, vagy még annál is undorítóbb szodomiába eljuthat... A bálványimádás, önimádat így visz a szellemi-lelki-testi paráznasághoz, melynek az előző írásban leírt fajtái több, mint bűnök... Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!