BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Áldás és Átok Az Ároni (Papi) Áldás (4.Mózes 6:22-27) Mit jelent, mit üzen számunkra az Ároni áldás? Mit nevezünk egyáltalán ma áldásnak ? Az Ároni áldást, másik nevén Kohenita áldást a zsidóságban csak a kohenek oszthatják ma is. Erre a három zarándokünnepen (peszach, sávuot, szukkot) kerül sor. Ekkor a nép felé fordulva, fehér ruhában (kitli) egy háromszöget mutató kéztartással áldják meg őket. Mit is takar ez az áldás? -Áldjon meg téged az Úr! Oly sokat hangoztatott, szinte szlogenné vált keresztény körökben! Nézzük meg a szó eredeti, héber jelentését! A "megáld" ige a héberben a "bérach" szó, melynek gyöke megegyezik a "letérdel", "barach" szó gyökével. Vagyis amíg nem tudok alázatban járni, amíg kívánság listáim és elvárásaim vannak Istennel szemben, s magam kitalálta jóban részesíteném magamat, addig nem jön az áldás...Ha már "padlót fogtam", és elengedtem mindent-akkor jön a jó... -Világosítsa meg az Ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad! A héber itt az "or" szót használja, ami fényt, tüzet jelent. Ez a tűz nem más, mint Isten ítélete. És ha az ő ítéletével találkozom, bizony könyörületre van szükségem, hogy életben maradjak... -Fordítsa feléd az ő arcát, és adjon békét néked! Vagyis vigye feléd az ő arcát...Ahogy egyre inkább megtapasztalom az ő ítéleteit, tisztításait, szabadítását az életemben, úgy egyre közelebb kerülök hozzá, és egyre jobban megélem: mi az, hogy béke? Mi az a salom? Mert e szóban benne foglaltatik a teljesség... Áldás és átok fogalma a zsidó gondolkodásban A zsidó ember naponta 100 -szor áldja Istenét...a hagyomány szerint 100 áldást mond. A reggeli imájának is része a következő "sorozat": - Áldott vagy , Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki értelmet adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a nappalt az éjjeltől ! - Áldott vagy..., aki nem teremtett más népből valónak - Áldott vagy.., aki nem teremtet szolgának - Áldott vagy...aki nem teremtett nőnek - Ádott vagy, aki felnyitja a világtalanok szemeit.. - Áldott vagy, aki... ruhát ad a szegényeknek - Áldott vagy, aki...kiszabaditja a rabokat - Áldott vagy, aki..felegyenesited a görnyedteket. - Áldott vagy, aki..a szárazföldet a vizek fölé emelte - Áldott vagy te..aki minden szükségletemről gondoskodik... Átokban van, aki - nem ismeri Ísten teremtett rendjét..., rendetlenségben él... - akinek nincs identitása, vagy hamis identitást vett fel.. - aki önmaga emberi uralom, vagy bálvány uralma alatt él... - aki nem tölti be a férfi papi elhivását, és azért nem áldja Istenét.. - akinek egészségéért nincs áldás szivében és száján, vagy elvakult és nincs látása szellemben ,. lélekben.. - aki nem áldja Isten a teremtett világért és szépséges alkotásáiért.. - akinek nincs hite a Gondviselő, Mindenható jóságában, hanem önmaga akarja azokat megoldani E kontraszt nem pontos, mivel akár tovább is bontható és magyarázható... Mégis ajánlom, hogy e zsidóktól tanulható hittel és bizonyságtevéssel, hálaadással és áldásokkal kezdjük mindennapjainkat... Boker Tov!..Jom Tov ! Jó reggelt!...Jó napot ! Mi az átok? Sokan félnek töle, sokan nem is tudják mennyi van rajtuk és mennyit átkozódnak.... A magyar nyelv ismeröi és tudósai szerint nyelvünkben az áldás és átok szavak egy szógyökböl származnak. Számomra ez nem kis meglepetéssel biró felfedezés ! Hiszen akkor sokan akár az áldást is összetéveszthetik az áldás gyakorlásával. Vagy ezért működik karizmatikus varázslás átokként mások felé ? Más nyelvek e szót leginkább igy deffiniálják. - rossz szándékkal hathatós szavakat kimondani - szidni-korholni-vádolni-kárhoztatni-káromolni Általában rossz kivánság kimondása, kivánsága felsöbb lényre hivatkozva.... Az is megdöbbentö, hogy mindkettö alapja a hit... Söt szertartásaiban, rituáléjában ugyanaz, mint az áldás szertartása.. A latin erre a maledicere szót használja.... Ráadásul mindkét esetben (áldás-átok) olyanok végzik, akik önmagukat jelölik ki közvetitönek. Istentöl kegyelt, kiválasztott, jó (vagy rossz ) szellemektöl betöltekezett (vagy megszállott) emberek teszik általában felhevült állapotban... Ha ennyire hasonlit az áldás és átok gyakorlása mások felé, vajon mégis mi különbözteti meg egymástól ? Az átok héberül: "K`lálá" "Kilél": megátkozni, szidalmazni, káromolni, megrontani. Egy nagyon aktív, cselekvő ige, melynek a műveltető alakját használják,ami annyit jelent, hogy a cselekvés eredménye másra hatással van. A szó jelent még bronzot, fényesített rezet is. Egy másik kifejezés az átokra:"M`éra" "Árár": átkozni. A bibliai héber ezt a kifejezést és ennek különböző ragozott formáit használja leggyakrabban. Az áldás héberül: "B`ráchá" A szó gyöke megegyezik a "Berech" szóval,ami pedig térdet,l etérdelést jelent (lsd:fentebb). Bérach/Hitbaréch: megáld, üdvözöl, áldást mond. Itt már egy visszaható alak jelenik meg, ami egyfajta passzivitással jár. Vagyis magamra veszem a meghajlást, hogy így tudjam közvetíteni az áldást.... Mintha eltűnne az "én".... ..A kimondott szó mágikus erejébe vetett hiten alapuló olyan szöveg, vagy beszédforma az átok,...mely rosszat kiván. Van pozitiv célzatu átok is... Amikor a nekünk kárt okozót átkozzuk, kivánjuk számára a rosszat.. Bajt, szerencsétlenséget kivánó indulattal. Az igézés, mint átok... Fél évszázada találkoztam elöször a felszólitással: "Húzz egy Igét"... Huztam, de valahogy nem tetszett, és amikor nem figyeltek oda, kicseréltem.. Igy volt esélyem, hogy valami "jót" kapjak "az" helyett.... Gyerek voltam..., és jól tettem, hogy nem hittem e komoly keresztény játékban ! Bár csaltam, de legalább nem ért el az igézés. Vajon igy üzen Isten az Ö Népének? Nem! Ö szellemben szól... Bizony láttam azóta sok embert, aki ilyen módon "kapott üzenetet", és mevallotta, magára kötelezönek vette, vagy "ráállt".., és a Sátán a papirfecnik és más igézések által olyan utra vitte, ahol majd belehalt ! Az igézésnek van más formái is, vagy éppen valaki hamis autoritásával "üzenetet hoz" Igével...Ezek a félelemmel párosulnak, vagy az emberek lelkének kedvesek, lelkiek..... Amikor Isten személyesen szól : áldás, mégha akkor fáj is. Ha emberek szólnak , legtöbbször nem Isten szól hozzád általuk...! Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!